פגישות שכל

שתיים או שלוש הפגישות ראשונות ביני לבין הלקוח, שבהן אנו מאתרים היכן הלקוח מצוי ומה עליו לעשות על-מנת לקדם את טובתו.

בפגישות אלה המדריך אמור ללמוד את הלקוחות. בעיקר ללמוד מה הם צברו עד כה. מה מביא אותם אל בית הספר לידידות ומה כדאי להם לרכוש לעצמם בהמשך הדרך. ואילו הם אמורים ללמוד את שפת החשיבה הידידותית, להשחיז את מוחם ולבנות כלים שישמשו אותם לעיצוב זהותם או לשינוי זהותם הקיימת.

מי שהיה רגיל בעבר לפגישות עם מטפל מאזין קשוב בלבד, מתקשה בהתחלה לעבור לסגנון הרבה יותר פעלתני. אני מכנה אותו בספרים שלי "מקולקל טיפולים". עד שהוא מבין ששעורי הבית שעליו לעשות משרתים דווקא את טובתו ולא את טובת הפסיכולוג. הרי לדובב אותו על מה שהוא מרגיש וחש אודות אשתו או שאר קרובי משפחתו בהווה ובעבר בא על חשבון כספו וזמנו ובכך משרת בעיקר את חשבון הבנק של הפסיכולוג הקליני. שיעורי בית, אמנם עלולים להכביד ולהרגיז אך הם יעילים ומקדמים את טובתו. לא פעם, מישהו קם ומסתלק בכעס בפגישה ראשונה. שואלים אותי מדוע אני מכביד על הפונים בשעורי בית? מי שמתקשה להכין שעורי בית פשוטים יחסית, למה להשלותו שיפיק שינויים הרבה יותר מורכבים ומסובכים?

ככלל, אני משתדל לדחוס את פגישות השכל ולקיימן בסמיכות זמנים רבה ככל האפשר, על-מנת ליצור מסה של השפעה בכיוון של שינוי. אחר-כך, כאשר נוצר השינוי, אפשר לדללן, או להפסיקן כליל. התהליך כולו עשוי להיות קצר ויעיל להפליא.

לעיתים אני מחלק דף לפונים חדשים וזה מה שכתוב בו:

בבית ספר לידידות אתה בא אל תהליך של לימוד, העשרה, ייעוץ והדרכה תוך כדי התנסויות שהן מעין "שעורי-בית". זה בפירוש איננו טיפול פסיכולוגי קליני. אינך יכול להיות כאן פציינט-מטופל. אתה בא להשחיז את כלי החשיבה שלך וללמוד להפיק שינויים שיביאו לך תועלת במגוון רחב של תחומים.

הפקת שינוי באה לא על ידי התעסקות מתמדת בבעיות אלא על ידי הוספת יכולות שנחליט עליהם יחד.

עלי להקדים התנצלות. מי שנקלע לכאן במקרה והוא איננו מכיר חשיבה ידידותית או לא קרא קודם לכן את ספריי, צפוי לקושי לא מבוטל. הוא צפוי לעיתים, להיתקל בדברים הסותרים את מה שהוא מכיר ויודע מאז ומתמיד. זה עלול להרגיז ולקומם. מישהו אחר, עלול לחוש פגיעה כאשר כוונתי איננה לפגוע, אלא לגרות מחשבה.

בבית ספר לידידות, בניגוד למקובל בפסיכולוגיה המסורתית, לא כל כך מתייחסים לתיאורים מפורטים של התחושות וההרגשות. במקום זאת אנו מציעים להתייחס אל מה שכל אחד עושה או עשה עד כה. לעובדות יש שפה הרבה יותר אמינה ומדויקת מאשר לרגשות, לדעות ולשיפוטים שלנו. כדאי ללמוד לסרוק את הנוף שאנו נחשפים אליו ללא הרף וכן לגלות שאנו מסוגלים להוסיף לעצמנו עוד ועוד יכולות.

הלימוד הזה מעניק לנו יכולת לבחור.

אני משוכנע שהתייחסות נאותה לבני האדם דורשת כלי חשיבה שונים מאלו הנהוגים בדרך כלל.

התאזרו לעצמכם בסבלנות אין קץ, עד שתצליחו להוסיף לעצמכם כלים מתוחכמים ויצירתיים יותר.

תגלה שאינך בא רק "לשפוך את הלב" ולדבר כל הזמן. את זה אתה יכול להשיג ללא תשלום עם השכן שלך. אתה בא גם לשמוע וללמוד. כמו כן, תגלה שהדיבורים ישמעו לך, בהתחלה, קופצניים מנושא לנושא ללא סדר הגיוני. זה מקשה בהתחלה על הריכוז משום שרוב האנשים התרגלו לחשיבה סדורה והגיונית והתרגלו ליצור דעה מוקדמת, מה שמונע מהם לראות את מרבית הנוף. כאן ננסה לאמן אותך לסרוק נוף רחב כפי שהוא מבלי שנשליט בו סדר שרירותי.

מומלץ, בנוסף לפגישות, לקרוא בספרים של רפי יעקובי. ובמילון הידידותי המצוי בארכיון האתר של בית הספר לידידות.

אם אינך מבין משהו – שאל! אם יש לך השגות או טענות – תגיב! היכן? במפגשים עצמם, או בדואר אלקטרוני. כמו כן, ניתן להשתמש במדור השאלות באתר הבית.