פגישות עבודה

פגישות בין המדריך לבין הלקוח, שנועדו ללוות את תהליך השינוי עצמו.

הפגישות הללו נערכות אחרי שהוגדרו השפה שבה אנו מדברים, מערכת השעות, והיכולות שאותן יש לקדם. אלה הן פגישות מעשיות מאוד, שנועדו להשיג מטרות מוגדרות. במהלכן אנו עוברים על שיעורי הבית שהלקוח הכין, ומחליטים מה יהיו שיעורי הבית שלו לקראת הפגישה הבאה. מספרן של פגישות העבודה משתנה מלקוח ללקוח, וקצב ההתקדמות אף הוא אישי לחלוטין, אך בדרך כלל מדובר בפגישות ספורות.