מריבות

אמצעי הדיפה נפוץ המשמש בני זוג לנוח זה מזה.

ראה: התמודדות עם "בעיות".