כיס תרבות

אנשים הבוחרים להשתייך לקבוצה המבדילה את עצמה משאר העולם, וחיים במעין גטו חברתי המאופיין על ידי תרבות מסוימת.

קיימות דוגמאות רבות ושונות לכיסי תרבות: קבוצה דתית הומוגנית, המתבדלת משאר מרכיבי החברה, כגון כת מיסטית, אשראם הודי או יהודים חרדים, הממלאים את ימיהם אך ורק בלימוד תורה בסביבה סגורה; מהגרים החיים בקהילה המורכבת מאנשי תרבות המוצא שלהם ואינם לומדים את שפת המקום שאליו היגרו ואת תרבותו; בעלי קריירה שכל זמנם מוקדש לעבודתם; אנשים השרויים בדיכאון כרוני ומסתגרים בביתם; פושעים החשים בנוח בבית הסוהר יותר מאשר בעולם החיצוני;

ילדים שנולדו אל תוך כיס תרבות, מעוצבים מלכתחילה ברוח הסביבה המצומצמת שלהם. בעלי האינטרסים בתוך כיס התרבות מקווים שמאחר שנמנעה מהילדים כל חשיפה לעולם שמחוצה לו, הם ילמדו להדוף כל דבר שאינו מתאים לחינוכם גם בבגרותם.

בתרבות המדשדשת, היתקלות של שני כיסי תרבות זה בזה יוצרת חיכוכים שליליים לעיתים, עד כדי תגובות אלימות; בתרבות הלומדת, המפגש ביניהם מרחיב את עולמם של חברי שתי הקבוצות ומעשיר אותם. כך, למשל, נתבונן בעניין ובהנאה בחתונה החרדית או המרוקאית או הרוסית או החילונית. ראה גם "חסימה".