דליפה

עוד צורה של התייחסות לתקציב הנפשי המצוי ברשותנו ולהיכן אנו מתעלים אותו.

לא פעם נראה לי שהאדם טוען שהיה רוצה להשיג דבר מה, שבעיני, ניתן להשגה, אך במקום לפעול לטובת מה שהוא טוען שהיה רוצה, הוא דולף לכל מיני כיוונים עד שאין לו במה להפיק את המטרה המוצהרת שלו. על בסיס הדימוי של מים רבים הזורמים בצינור ודולפים מנקבים שונים עד כי לברז נותר רק זרזיף חלש מהם. עיין גם ב"גירוי רלוונטי", "העברת זמן", ו"אמרגנות".