דימוי עצמי נמוך

הנטייה הפופולארית להמעיט בערך עצמנו, המשמשת מזה שנים רבות מקור פרנסה מצוין למטפלים הקנוניים.

ראה: "התמודדות עם בעיות".