דיכאון

בילוי נפוץ וממכר.

ראה: "התמודדות עם בעיות".