נוף

כל מה שמצוי במאגר היכולת שלנו, יחד עם מרחב ההזדמנויות הפרוש לפנינו. במילים אחרות: הדברים שאנחנו יכולים לעשות ויודעים לעשות, ומה שאפשר להפיק בעתיד הנראה לעין. הראייה והתייחסות לעולם עם כל היכולות שלנו היא מה שמרחיבה את זהותנו. חופף בחלקו למושג מרחב הזדמנויות. הכוונה לכל מה שכלול במציאות בטרם ניפוי.

קראו עוד »