כיס תרבות

אנשים הבוחרים להשתייך לקבוצה המבדילה את עצמה משאר העולם, וחיים במעין גטו חברתי המאופיין על ידי תרבות מסוימת. קיימות דוגמאות רבות ושונות לכיסי תרבות: קבוצה דתית הומוגנית, המתבדלת משאר מרכיבי החברה, כגון כת מיסטית, אשראם הודי או יהודים חרדים, הממלאים את ימיהם אך ורק בלימוד תורה בסביבה סגורה; מהגרים החיים

קראו עוד »