ידידות

הכוללת שלושה מרכיבים: הנאה מהיכולת של הזולת, מתן אפשרות לזולת ליהנות מיכולתנו וחיבור של יכולות שבו השלם גדול מסכום חלקיו. מולקולה של ידידות היא מצב שבו יש מי שנותן ביטוי ליכולת שלו, ויש המקבל את היכולת הזו. לא ברור מי נהנה יותר, ה"פרה או העגל"; גם לא ברור מי עושה

קראו עוד »

יכולת

כל מה שאנחנו עושים היום, כל מה שעשינו בעבר, וכל מה שבאפשרותנו לעשות בעתיד. למעשה, יכולת היא מולקולה של זהות; מעין מעגן בטוח ומדויק בים הגרסאות וההשערות הדמיוניות – הציפיות, האבחונים המגושמים, הדעות והשיפוטים שאדם מפעיל על עצמו ועל אחרים. כל הדברים הללו הנם מופשטים וקשים למדידה, ורק מה שאנו

קראו עוד »