דימוי עצמי נמוך

הנטייה הפופולארית להמעיט בערך עצמנו, המשמשת מזה שנים רבות מקור פרנסה מצוין למטפלים הקנוניים. ראה: "התמודדות עם בעיות".

קראו עוד »

דליפה

עוד צורה של התייחסות לתקציב הנפשי המצוי ברשותנו ולהיכן אנו מתעלים אותו. לא פעם נראה לי שהאדם טוען שהיה רוצה להשיג דבר מה, שבעיני, ניתן להשגה, אך במקום לפעול לטובת מה שהוא טוען שהיה רוצה, הוא דולף לכל מיני כיוונים עד שאין לו במה להפיק את המטרה המוצהרת שלו. על

קראו עוד »

דעת קהל

תגובתה של החברה סביבנו לכל מעשה ופעולה שלנו. כאשר אנו עוברים שינוי, אנחנו מפירים איזשהו שיווי משקל סביבתי וצפויים על כן למגוון תגובות מצד האנשים הסובבים אותנו. לקהל הזה יש משקל לא מבוטל שיש להביאו בחשבון. יש לגייס נחישות יתר על מנת להתגבר על התנגדות צפויה. מאידך גיסא ניתן גם

קראו עוד »