ידידות בעסקים ובארגונים

גם כאן, במקום לעסוק בטיפול בבעיות – בית-הספר לידידות עוסק בקידום האינטרסים של העסק או הארגון. ראשית, מאתרים את בעלי היכולת: אלה שהם כבר ידידי המקום, המסוגלים לראות מעבר לקצה אפם מה יקדם את טובת מקום העבודה שלהם, את טובת העובדים. אנשים אלה אמורים לשאת בתפקידים בכירים יותר.

עיצוב התפקידים נעשה לפי מגוון היכולות המצויות בקרב האנשים. הם אמורים ללמוד זה את יכולתו של זה, ולהפיק מידה גדולה יותר של הנאה זה מזה. בעלי היכולת לוקחים אחריות על עובדים חדשים, או עובדים מוגבלים יותר, ומבטיחים את התפוקה מעבודתם. הם אמורים לאתר את בעלי יכולת הלמידה, שעשויים בעתיד להפוך גם הם לידידי המקום. את מעט האנשים שאינם יכולים להיות ידידי המקום, שאינם מסוגלים ללמוד ולהשתנות, והם מכבידים על השאר ומזיקים למקום – מסלקים, או מוצאים להם תפקידים שבהם לא יוכלו להזיק.

כאשר יודעים לנצל את כישורי האנשים גם מעבר לתחום העבודה, ומפיקים ערוצי ביטוי בידוריים ותרבותיים מתוך המצוי במאגר כוח האדם – הופכים את מקום העבודה לא רק למקור פרנסה מאולצת, אלא למקום שנעים לעבוד בו. כדאי להפיק הנאה ממה שאנחנו בלאו הכי עושים רוב הזמן; הרי רוב האנשים מבלים הרבה יותר זמן בעבודה מאשר בבית.