מילון המונחים שלי

במהלך שנות עבודתי כפסיכולוג (לשעבר), חשתי אי נחת גובר והולך משפת הפסיכולוגיה והפילוסופיה. מושגים מגושמים וכלליים לא הולמים את מי שמעוניין ללמוד ולהכיר אנשים ומחפש אינספור דרכים להפקת שינויים רצויים באנשים. וכך מצאתי את עצמי מייצר מונחים המבטאים בצורה הולמת את הגישה המקצועית שלי ואת שיטת העבודה של "בית-ספר לידידות" שהקמתי. הצורך בקביעת מונחים כאלה נובע מהרצון להימנע משימוש במושגים טיפוליים, רפואיים ודטרמיניסטיים, ולכן השתדלתי ברוב המקרים לבחור במילים שאינן מתחום הפסיכולוגיה. לא אצליח להסתיר מכם את היומרה שלי ליצור שפת חשיבה הנראית לי ראויה לעסוק באנשים ובמיצוי מרחב הבחירה שלהם בתוך עולם נתונים כפוי ונוקשה לעיתים. חלק מן המונחים טבעתי בעצמי, אחרים שאלתי מן המצוי. איני מסתפק בפירוש מילולי בלבד של המושגים השונים. כדי להקל את הבנת החשיבה הידידותית ואת יישומה בפועל, בחרתי לכתוב על רבים מן המושגים בהרחבה. המושגים משיקים זה לזה, ולעתים חופפים זה את זה ושזורים זה בזה, שכן פיתוח כלי חשיבה ידידותיים אינו יכול להיות תהליך מסודר ומובנה. על כן, אף על פי שהם כתובים זה אחר זה, ראו אותם כאילו הם מובאים זה בצד זה.

לא קל לשנות הרגלי חשיבה מקובעים. התאזרו בסובלנות ידידותית כלפי עצמכם, עד שתרכשו בהבנתכם כלים, אותם תשחיזו בהתנסויות, וכך תפתחו ראיית-נוף צלולה ומדויקת ככל האפשר, אשר תשמש אתכם היטב. מומלץ להתייחס אל המילון כאל צידה לדרך, וגם כאל נמל-בית שאליו אפשר לשוב מעת לעת כדי לעכל את מה שפגשתם במהלך הפלגותינו המשותפות.